18 lipca, 2020

70x100cm narcyz i echo olej na plotnie 2019