29 września, 2021

Alchemia

VII 2021, Fundacja Pałcac Gorzanów, „Alchemia to tytuł wystawy malarstwa i grafiki cyfrowej.To część ”podróży” i połączenie trzech osobowości,wrażliwości ,spojrzenia na otaczający nas świat: Małgorzaty Dąbrowki, Janusza Jurka i Jakuba Godziszewskiego. Każdy z autorów stosuje własną wypracowaną technikę.Alchemia to też sztuka powodowania zmian zgodnie z wolą autora.”
29 września, 2021

Gabinet orientalny

VI-IX 2021, Forum Synagoga, Ostrów Wielkopolski Na próżno szukać tu dokumentalistycznej wierności przedstawienia sytuacji i ludzi. Cykl orientalny to subiektywne spojrzenie oparte na zakorzenionych europejskich wyobrażeniach Dalekiego Wschodu. Orient widziany przez pryzmat zachwytu nad artefaktami – śladami człowieka z odległych miejsc i czasów.   Przefiltrowana przez oko malarza egzotyczna estetyka staje się pretekstem do budowy…
10 lipca, 2020

Między mitem, a prawdą

7 marca bierzącego roku w krotoszyńskiej Galerii refektarz odbył się wernisaż, odsłaniający drugą części cyklu otwartego „Między mitem, a prawdą”, na któym zaprezentowałem prace z pogranicza prawdy i mitu, fantazji – i chociaż już 11 marca wystawa została zamrożona, zamknięta z powodu sytuacji epidemiologicznje w kraju – pozostał ślad w formie relacji fotograicznej.